Saturday, December 13, 2014

104 officers including 64 IPS, 12 IRAS and 8 IRS empanelled as joint secretaries at the Centre; Full List

ON FRIDAY, the Centre empanelled as many as 104 officers as joint secretary or equivalent. Those include 4 IAS officers of 1989 batch, 16 officers belonging to Indian Railway Service of Electrical Engineers (8 each of 1983 and 1984 batch), 12 IRAS (Indian Railway Account Service, 1986 batch), 8 IRS-IT (1987 batch) and 64 IPS (of 1992 and 1993 batch). Full list below:

IAS (1989 batch)
1. Ms Anshuli Arya (Bihar cadre)
2. AM Limaye (Maharashtra cadre)
3. Attri Bhattacharya (West Bengal cadre)
4. Ms Vandana Kini (Bihar cadre)

IRSEE (Indian Railway Service of Electrical Engineers) 
(1983 batch)

1. Sanjeev Sood
2. VK Tripathi
3. GV Reddy
4. Raj Narayan
5. Satish K Kashyap
6. A Mohapatra
7. VPN Tiwari
8. RB Gupta

IRSEE (Indian Railway Service of Electrical Engineers)
(1984 batch)

1. Sanjiv Bhutani
2. Navin Kumar Sinha
3. Radhey Raman
4. Sudhir Kumar Saxena
5. Pramod Kumar
6. Ram Prakash
7. Prem Chand
8. SN Dubey

IRAS (Indian Railway Account Service)
(1986 batch)

1. Sanjay Lavania
2. Ranjanesh Sahai
3. Jag Mohan Gupta
4. K Vinayak Rao
5. AK Vajpayee
6. Sumita Sarkar Mukherjee
7. SK Pandey
8. Dhruv Singh
9. Tanuja Pandey
10. Om Prakash
11. Akhil Kumar Singh
12. Soumitra Bhattacharjee

IRS (IT)
(1987 batch)

1. Sunil Gupta
2. Sadhna Shanker
3. Bhanumathi Melattur Vishwanathan
4. Yogesh Pande
5. RSVS Pavan Kumar
6. Vipin Chandra
7. Sukhvinder Khanna
8. K Gnana Prakash

IPS 
(1992 batch)

1. Adarsh Katiyar (MP cadre)
2. D Shriniwas Rao (MP cadre)
3. Harpreet Singh Sidhu (Punjab cadre)
4. Rajesh Nirwan (Rajasthan cadre)
5. Sanjay Kumar Agrawal (Rajasthan cadre)
6. Siddh Nath Gupta (West Bengal cadre)
7. Idashisha Nongrang (Assam cadre)
8. Arvind Kumar (Manipur-Tripura cadre)
9. Arundeo Gautam (Chhattisgarh cadre)
10. P Sitharama Anjaneyulu (Andhra Pradesh cadre)
11. Nalin Prabhat (Andhra Pradesh cadre)
12. DC Sagar (MP cadre)
13. Sunil Garg (UT cadre)
14. Pankaj Kumar Shrivastava (MP cadre)
15. SG Bhati (Gujarat cadre)
16. Ajay Anand (UP cadre)
17. Pawan Deo (Chhattisgarh cadre)
18. Sanjay Singh (West Bengal cadre)
19. Hemant Kumar Lohia (JK cadre)
20. Satish Golcha (UT cadre)
21. Dipesh Juneja (Uttarakhand cadre)
22. Jitender (Andhra Pradesh cadre)
23. Pankaj Saxena (JK cadre)
24. Rupin Sharma (Nagaland cadre)
25. Ritesh Kumar (Tamil Nadu cadre)
26. B Srinivasan (Bihar cadre)
27. Rajeev Kumar (Tamil Nadu cadre)
28. Ajay Singhal (Haryana cadre)
29. RP Shrivastava (MP cadre)
30. Abhay Kumar Singh (Tamil Nadu cadre)
31. Guite Thangkhanlal (Rajasthan cadre)
32. K Vanniaperumal (Tamil Nadu cadre)
33. Harish Kumar Gupta (Andhra Pradesh cadre)
34. Sandeep Rai Rathore (Tamil Nadu cadre)
35. Sanjeev Kumar Singhal (Maharashtra cadre)
36. Dhananjay D Kamalakar (Maharashtra cadre)
37. RK Rai (Gujarat cadre)

IPS (1993 batch)

1. Praveen Rajan (UT cadre)
2. Jitendra Kumar (Bihar cadre)
3. Gyanendra Singh Malik (Gujarat cadre)
4. Mahesh Dixit (Andhra Pradesh cadre)
5. Alok Kumar Mittal (Haryana cadre)
6. Sanjeev Shami (MP cadre)
7. Arpit Shukla (Punjab cadre)
8. Sanjay Singhal (UP cadre)
9. SB Shiradkar (UP cadre)
10. Peeyush Pandey (West Bengal cadre)
11. Varinder Kumar (Punjab cadre)
12. Ashutosh Kumar Sinha (Manipur-Tripura cadre)
13. RP Rao Koche (Odisha cadre)
14. S Arunachalam (Tamil Nadu cadre)
15. Ashok Tiwari (Himachal Pradesh cadre)
16. Rajiv Singh (Manipur-Tripura cadre)
17. Robin Hibu (UT cadre)
18. Anil Kumar (MP cadre)
19. Amrit Kalash (Rajasthan cadre)
20. Yogesh Gupta (Kerala cadre)
21. Sandeep Shandilya (Andhra Pradesh cadre)
22. Sanjay Saxena (Maharashtra cadre)
23. Ravi Kumar Gupta (MP cadre)
24. Deepak Kumar (JK cadre)
25. Ashok Kumar Das (Tamil Nadu cadre)
26. R Prasad Meena (Assam cadre)
27. Sashikant Pujari (West Bengal cadre)

No comments:

Post a Comment