Wednesday, August 09, 2017

104 officers belonging to railway, postal, forest and economic services empanelled as joint secretaries; Full List

THE government last week empanelled as joint secretaries — 16 officers belonging to 1986 batch Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) service, 11 officers of 1986 batch Indian Railways Stores Service (IRSS) and another 15 from 1987 batch, 13 officers of 1991 batch Indian Economic Service (IES), 11 officers of 1991 batch Indian Railway Traffic Service (IRTS) and another 16 from 1992 batch, seven officers belonging to 1991 batch Indian Railway Personnel Service (IRPS) and another six from 1992, eight officers of 1994 batch Indian Postal Service (IPoS), and one officer from 1992 batch Indian Forest Service (IFoS). Here is the full list of 104 officers newly empaneled as JS:

Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE)
Batch: 1986
1. Sobhan Chaudhuri
2. Sunil Kumar
3. Harish Gupta
4. Rajesh Gupta
5. PM Sikdar
6. Ajay Kumar
7. Arun Kumar Jain
8. V Ajith Kumar
9. K Madhusudhan
10. Ganesh K Dwivedi
11. Arun Kumar
12. AK Sagar
13. VR Srinivasan
14. Yogendra Katoch
15. Sharad Kumar Srivastava
16. Sanjay Dungrakoti

Indian Railways Stores Service (IRSS)
Batch: 1986
1. R K Sinha
2. R K Makwana
3. Hari Ram Soni
4. CV Raman
5. PB Ninawe
6. Mahesh Chanda
7. RS Sinha
8. Arun Mehta
9. Deep Chandra Ahiwar
10. RL Rana
11. Harish Gupta

Batch: 1987
1. Ashok Kumar Rathore
2. Arvind Srivastava
3. Shami Pratap Singh
4. Vinod Kumar Langan
5. Ashok Kumar Verma
6. Rajeev Kumar
7. Surinder Kumar Gupta
8. Sanjeev K Jain
9. Sanjiv S Katware
10. Rajneesh Gupta
11. Sudhakara V Rao
12. Bikash K Mohanty
13. Millind K Deouskar
14. MPK Bapu Rao
15. Jag Mohan Garg

Indian Economic Service
Batch 1991
1. Manisha Sensarma
2. Anu P Mathai
3. Anupam Mishra
4. Yashvir Singh
5. Agrim Kausal
6. Rajasree Ray
7. Lalit Kumar Chandel
8. Samir Kumar
9. Amrit Ray
10. Kuntal Sensarma
11. Indrani Kaushal
12. N Srinivas Rao
13. Kamkhenthang Guite

Indian Railway Traffic Service (IRTS)
Batch: 1991
1. V Avinash Malegaonka
2. Chandrima Roy
3. Shyam Sunder Gupta
4. Rinkesh Roy
5. Sanjay  Bajpai
6. T Siva Kumar
7. Neeraj Sharma
8. Biplav Kumar
9. Arvind Malkhede
10. Satyaki Nath
11. K Padmaja

Batch: 1992
1. Navin Kumar Parsuramka
2. Sanjaya Mahapatra
3. Abhijit Narendra
4. GM Singh
5. N Ramesh
6. Madan Ram Deora
7. SJ Sinha
8. Sanjay Kumar Mishra
9. Brajesh Dharmani
10. Gulshan
11. Rahul Agarwal
12. Monica Agnihotri
13. Tripti Gurha
14. Manoj Kumar
15. Shobhit  Bhatnagar
16. Sunil Kumar

Indian Railway Personnel Service (IRPS)
Batch: 1991 
1. Pradeep K Singh
2. Anant Swarup
3. Anupam Ban
4. H Srinivas
5. P Kishore Babu
6. Ashok Kumar
7. Pravesh P Pandey

Batch: 1992
1. R.Mohanraja
2. Rita P Hemrajani
3. Ajay K Srivastava
4. Renu Sharma
5. G. Srinivasa Reddy
6. Bipin Kumar Singh

Indian Forest Service (IFoS)
Batch: 1992
1. Rajan Sehgal, Kerala cadre

Indian Postal Service (IPoS)
Batch 1994
1. Alok Pande
2. Tanweer Qamar Mohammad
3. Vineet Mathur
4. Amrit Raj'
5. Debtoru Chatterjee
6. Nanukuttan Vinod Kumar
7. Josyula TiruPati Venkateswarlu
8. R Anand

No comments:

Post a Comment