Thursday, November 10, 2016

1984 batch Indian Information Service to 1999 batch IAS, 63 officers get empanelled as GoI joint secretaries; Full List

IN A major exercise of empanelling officers as Government of India joint secretaries, the Centre has announced the empanelment of 63 officers in a range of batches — as senior as 1984 batch to 1999 batch. Whereas Indian Information Service officer of 1984 batch Ira Joshi got empanelled as JS, 1999 batch Karnataka cadre IAS MS Srikar also got empanelled as joint secretary. Here is the full list of 63 officers:
1984 batch (Indian Information Service—IIS)
1. Ira Joshi, Indian Information Service 

1986 batch (Indian Defence Accounts Service-IDAS)1. Saroj Kumar, IDAS

1987 batch (Indian Railway Accounts Service —IRAS)1. Kartic Chauhan
2. Saumya Mathur
3. Roopa Srinivasan
4. Rabi Sankar Mitra 
5. Usha Venugopal
6. Kalpana Dube
7. Tanu Chandra
8. Ajay Mathur
9. Niva Singh
10. P Sivaram Prasad
11. A Venkata Reddy
12. Aparna Garg

1987 batch (Indian Railway Traffic Service—IRTS)
1. Ravinder Goyal
2. DK Singh
3. Amit Kumar Singh
4. Manjit Singh
5. PR Reddy
6. SP Dudhe
7. MK Akhouri
8. HK Dutta
9. Shelleyander Kapil
10. HS Verma
11. Utpalparna Hazarika
12. Leena Sharma
13. Ravi Valluri

1988 batch (Indian Railway Traffic Service-IRTS)
1. Manoj Kumar Srivastava
2. Rajni Bala Hasija
3. Mukul Jain
4. R Dhananjayulu
5. Salil Kumar Jha
6. Utpal Kanti Bal
7. Amit Varadan
8. Upendra Chandra Joshi
9. AS Rao
10. Neenu Ittyerah
11. Mukul Saran Mathur
12. S Jagannathan
13. Sudhir Kumar Tyagi
14. Pravin Chandra N Parmar 
15. Mahendra Nath Ojha
16. Chhatrasal Singh 

1989 batch (Indian Railway Traffic Service-IRTS)
1. N Shreekumar
2. Ranjan Prakash Thakur
3. Nanduri Srinivas
4. Sanjay Kumar Jain
5. Chittaranjan Swain
6. Jai Singh Meena
7. Barmavathu Nagya
8. Sanjay Bajpai
9. Monoj Kumar Sinha

1990 batch (Indian Railway Traffic Service-IRTS)
1. Shiv Kumar Prasad
2. Prabhakar Pranai
3. Deepak Kumar Jha
4. Archana Srivasrava
5. B Prasanth Kumar
6. Sailendra Kumar Sharma
7. Sanjay Goel
8. VR Lenin
9. Om Prakash
10. Sanjay Tripathi

1999 batch (Indian Administrative Service)
1. MS Srikar, Karnataka cadre IAS

No comments:

Post a Comment